Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Jak oszczędzać energię ciepln±

Przy grzejnikach zamontowane s± termostatyczne zawory grzejnikowe z głowic± termostatyczn±, która utrzymuje stał± temperaturę w mieszkaniu bez względu na to jak zimno jest na dworze. Głowica posiada skalę cyfrow±, któr± można obracać ustawiaj±c wybrany punkt w skali naprzeciw czarnej strzałki celem regulacji temperatur w mieszkaniu. Przekręcanie głowicy w kierunku niższej cyfry oznacza obniżenie temperatury, a w kierunku wyższej - jej podniesienie.
Zamontowanie termostatów na wszystkich grzejnikach pozwala na zróżnicowanie temperatury w pomieszczeniach i obniżenie zużycia ciepła dzięki wykorzystaniu „darmowych” źródeł ciepła takich jak: promienie słoneczne, oświetlenie, urz±dzenia elektryczne (telewizor, kuchnia itp.) oraz ciepło wydzielane przez ludzi.

Kilka rad i wskazówek!
Przypominamy Państwu zasady racjonalnego korzystania z instalacji centralnego ogrzewania.

Poprzez ustawienie odpowiedniej wartości na pokrętle głowicy wybierz odpowiadaj±c± Tobie temperaturę niezależn± od temperatury na zewn±trz bloku.

 • Kolejnym liczbom na głowicy termostatu odpowiada wzrost temperatury:
  ∗ - 8°C,     1 - 12°C,     2 - 16°C,     3 - 20°C,     4 - 24°C,     5-28°C,
 • Obniżenie temperatury tylko o jednym stopień daje około od 6 % - 10 % oszczędności w ogrzewaniu,
 • Temperatura w pomieszczeniu noc± nie powinna przekraczać 18°C,
 • W ci±gu dnia kiedy przebywasz poza domem nie musisz ogrzewać mieszkania do maksimum
 • Zamykaj zawór (przekręć głowicę w pozycję gwiazdki) przed wietrzeniem mieszkania. Uchylaj±c okno i nie zamykaj±c zaworu, powodujemy, że chłodne powietrze opływaj±c zawór „oszukuje” go, powoduj±c całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika.
  Tak marnuje się najwięcej ciepła!!!
 • Aby uzyskać maksymalny efekt wietrzenia należy:
  ✘ zamkn±ć zawory termostatyczne w wietrzonym pokoju na „∗”
  ✘ optymalny czas wietrzenia wynosi od 3 do 5 minut
  ✘ po przewietrzeniu, otworzyć zawory termostatyczne na wcześniej używan± pozycję
      np. 3
 • Nie zasłaniaj grzejnika i głowicy termostatycznej meblami, zasłonami i innymi przedmiotami. Zasłonięcie grzejnika powoduje ogrzewanie zastawiaj±cych go meblami i wywiewanie ogrzanego powietrza przez okna (szczególnie jak s± nieszczelne). Dodatkowo „oszukuje” zawór termostatyczny wokół którego powietrze szybko nagrzewa się powoduj±c jego zamknięcie mimo że temperatura w pomieszczeniu jest niska.
 • Warto stosować (w sezonie grzewczym ) krótkie firany i zasłony do okien.
 • W okresie poza sezonie, grzewczym, lub w przypadku czasowego wył±czenia ogrzewania, ustaw głowicę w pozycji „5” (zawór całkowicie otwarty) unikniemy w ten sposób zapowietrzenia grzejników.
 • Określanie temperatury grzejnika „ręcznie” jako „zimny” lub „letni” nie jest miar± nieprawidłowego działania instalacji. Ważna jest temperatura w pomieszczeniu, na termometrze a nie temperatura grzejnika.
Przypominamy również, że koszty ogrzewania budynku dotycz± nie tylko własnego mieszkania, ale całego budynku, w tym klatek schodowych również.

Zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości w dziale GZM Spółdzielni tel. 14 655-93-48, 14 655-93-63

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie