Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Historia

NASZA SPÓŁDZIELNIA OD POWSTANIA DO DZi¦

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej powstała na Walnym Zgromadzeniu Założycieli Członków dnia 26 lutego 1966 roku. Zebranie to, w którym uczestniczyło 48 członków, odbyło się w lokalu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w D±browie Tarnowskiej.

Ze względu na utrudnion± czytelno¶ć listy obecno¶ci z tegoż zebrania w niniejszej informacji wymieniamy nazwiska te które s± czytelne, jak również te które powtarzaj± się w następnych dokumentach.

Do osób tych z cał± pewno¶ci± należ±:

 • Pan Henryk Curyło
 • Pani Anna Robak
 • Pan Marian Adamczyk
 • Pan Stanisław Rogóż
 • Pan Mieczysław Nadolski
 • Pani Zofia Mendrys
 • Pan Eugeniusz Czochara
 • Pani Irena Panek
 • Pan Kazimierz Lichwała
 • Pan Tadeusz Kapusta
 • Pan Marian Foszcz
 • Pani Zofia Madera

Większo¶ć z wyżej wymienionych osób tworzyła pierwsz± 9-cio osobow± Radę Nadzorcz± powstałej Spółdzielni.

Duż± rolę w tworzeniu nowo założonej Spółdzielni odegrał Pan Władysław Hyrc działacz spółdzielczy z terenu Tarnowa, który w momencie zakładania Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej W D±browie Tarnowskiej przeprowadził większo¶ć spraw formalno prawnych (statut, rejestracja, organizacja administracji ) tak aby w przyszło¶ci nowo założona Spółdzielnia mogła normalnie funkcjonować dla dobra jej członków i całego regionu. Pan Władysław Hyrc pełnił funkcję pierwszego Prezesa Zarz±du powstałej Spółdzielni. Organizacyjnie Spółdzielnia powstała jako Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej. Terenem działania Spółdzielni były miejscowo¶ci: D±browa Tarnowska, Żabno i Szczucin.

Członkowie- założyciele otrzymali, w dniu 15-go kwietnia 1966 roku, o¶wiadczenie o celowo¶ci zawi±zania Spółdzielni wydane przez Centralny Zwi±zek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie ul. Jasna 1.

Dnia 23 kwietnia 1966 roku do Wydziału Rejestrowego S±du Powiatowego w Tarnowie złożony został wniosek o rejestrację Spółdzielni.

Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tamowskiej została zarejestrowana dnia 5 maja 1966 roku, postanowieniem s±du z nr akt. 1A - Rs XI 881.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna >>

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie